Oostelijke Poeloevers Amstelveen

At this moment only in Dutch

De Oostelijke oevers van de Poel in Amstelveen liggen er verwaarloosd en soms braak bij. Op termijn zullen de nu daar aanwezige functies verder verdwijnen. Tuincentra, kerk, detailhandel en enkele watersportverenigingen zullen gaan verhuizen, waardoor de gronden vrijkomen voor een nieuw gebruik. In de nota van uitgangspunten ( in 2006 vastgesteld door de gemeente) wordt uitgegaan van ongeveer 60 nieuwe woningen in het duurdere segment. Het gebied is ingewikkeld te herontwikkelen daar er een erg versnipperde eigendom structuur is. Ir. Jasper de Haan | Architecten hebben in opdracht van de Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert in 2007 in samenwerking met de gemeente Amstelveen een studie gemaakt die uiteindelijk is uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan.

STRUCTUUR:
De oorspronkelijke structuur van het gebied wordt gekenmerkt door veen-dijkjes en slootjes. De richting daarvan is Zuid-Oost, Noord-West. Deze slootjes/landjes monden uit in een groter water dat van Noord naar Zuid verbreed, omdat de spoordijk in zuidelijke richting steeds Westelijker gaat lopen ten opzichte van de Handweg. Het ligt voor de hand deze oorspronkelijke ecologische structuur van het landschap op te nemen in nieuwe ontwikkelingen. Het plan bestaat uit zeven bebouwde pieren parallel aan die richting, afgewisseld met open water, met doorzichten op de spoordijk en Poel. De pieren blijven binnen de lijn van de oorspronkelijke oevers waardoor een weids breed uitlopend uitzicht over het water in zuidelijke richting vanaf de spoordijk behouden blijft. De breedte van het water tussen de pieren wordt groter in zuidelijke richting, waar ook de pieren langer worden.

Infra:
De Handweg is een drukke en belangrijke verbindingsweg in Amstelveen. Het is wenselijk dat hier niet nog meer op- en afritten aan komen dan nu het geval is om verkeershinder te voorkomen. Ook is er de voorkeur om (nieuwe) woningen niet vanaf de Handweg te ontsluiten, maar vanaf het gebied daar achter. Met een halfverharde parallelweg (schelpen), met bomen in het midden van de weg geplant als alternatieve verkeersdrempels en zonder verdere belijning, zou het hele gebied goed ontsloten kunnen worden. Op die manier zijn meer toe- en afritten naar de Handweg niet noodzakelijk. Tevens krijgen alle bestaande woningen een achteringang en is er de mogelijkheid om de bestaande tuinen iets te vergroten. Ook is op deze manier een goede toegang voor hulpdiensten verzekerd. Ook kan de ondergrondse infrastructuur op deze manier eenvoudig en efficiënt worden aangelegd onder de halfverharde parallelweg.

Ecologie:
Rondom en in het gebied komen ringslangen voor, een streng beschermde diersoort.
In de spoordijk zit, volgens dr. A. Zuiderwijk van de UvA, de kern van de ringslang populatie van de Poel en Amsterdamse bos. Het is daarom zaak, niets aan de spoordijk te doen. Wel is het nuttig om meer water dat als jacht en leefgebied voor de ringslang dient te maken. In het plan is veel meer water dan thans aanwezig gedacht. Tussen de pieren met woningen worden "ringslang-eilanden" aangelegd, met riet, waterplanten en struiken, waar de slangen kunnen jagen op kikkers e.d. Deze eilanden zijn niet toegankelijk voor mensen. Ook zullen op de eilanden zon-plekken voor de ringslangen aangelegd worden. De waterplanteilanden zijn ook het paai en eieren afzet gebied voor kikkers en vissen. De oevers met de woningen en wegen zijn relatief steil beschoeid, zodat voorkomen wordt dat ringslangen richting het centrum van Amstelveen gaan migreren. Tevens vormen deze open stukken water 's avonds met talloze muggen het jaaggebied voor de aanwezige vleermuizen.

Wonen:
De woningen op de pieren worden vanaf de Noordkant ontsloten met een weg bestraat met keramische klinkers. Iedere woning heeft minimaal 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. De woningen zijn relatief groot, 200 tot 250 m2. Alle woningen zijn op het zuiden en water georiënteerd. De woningen zijn 2 lagen of één laag met een kap en zo dus aanmerkelijk lager dan de woningen aan de Handweg. Ongeveer de helft van de woningen bestaat uit één laag met kleine tuinen/patio's, waardoor deze uitermate geschikt zijn voor senioren.

De open stukken in het historisch lint worden harmonisch opgevuld met twee onder één kap woningen welke passen binnen de architectuur van het lint.

De pastorie tuin zou behouden kunnen blijven en dan verandert het water met eiland tussen pier twee en drie in een park. Wellicht met een speelgelegenheid voor kinderen.

Op de kop van pier 1 is een bescheiden horeca/recreatie/botenverhuur functie gedacht, welke in de zomer en in de winter met ijs een belangrijke plek en identiteit voor dit gebied kan zijn.

Tot slot is de parallelweg nadrukkelijk openbaar (wandel/blokje om) gebied en niet een "gated area". Hoewel ecologisch niet gewenst is voorstelbaar dat er toch een voetgangersbruggetje komt tussen de parallelweg in het noorden naar de spoordijk. De wegen op de pieren zijn vanzelfsprekend ook openbaar, maar puur door hun ruimtelijke vormgeving zullen zij zo minder ervaren worden. Dat geldt natuurlijk niet voor de weg op pier 1 die de toegang tot de zeilschool/botenverhuur vormt.

Jasper de Haan Architecten

Team:
Jasper de Haan, Henk Philipsen, Hanna Läkk, Gerrie Bekhuis, Remko Siemerink

Opdrachtgever:
Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert