Renovatie en restauratie rijksmonument (watermolen) in Zuid-Limburg.

Na een restauratie in 1978 door architect Mans Hofhuis en bouwbedrijf Gubbels, was het in 2005 tijd voor een up-date van de oorsrponkelijke restauratie van het hoofdgebouw (1773) en werden nu ook alle bijgebouwen (die ook onderdeel zijn van het rijksmonument) onder handen genomen. In het hoofdgebouw werd o.a. het sanitair vernieuwd, alle leidingen vernieuwd, het geheel voorzien van vloerverwarming en werden er een groot aantal energie besparende maatregelen genomen. Zoals nieuwe CV ketels voorzien van zonneboilers.
Ook werden alle hemelwaterafvoeren en dakgotenvernieuwd en een aantal kozijnen en ramen. Het grootste bijgebouw, de enorme bakstenen schuur uit de 19e eeuw, werd voor het eerst gerestaureerd in zijn geschiedenis. Een aantal spanten en kolommen moest vernieuwd worden. Wijzigingen in de constructie hersteld. Een geheel nieuw dakbeschot, tengels, panlatten en gedeeltelijk nieuwe pannen. Alle staldeuren opnieuw gemaakt met de oorspronkelijke detaillering en het beslag zo veel als mogelijk hergebruikt. Aan de achterzijde, waar heel veel verbouwd was, de oorspronkelijke situatie zoveel mogelijk teruggebracht en een later aangebouwd gedeelte opnieuw opgetrokken. Alles in oude veldbrandstenen en opnieuw gevoegd op de traditionele manier. De schuur, gebouwd voor melkvee, dient nu als stal voor paarden.

Jasper de Haan architecten
2006