Watertoren Dubbeldam

De watertoren in Dubbeldam is één van de eerste in gewapend beton uitgevoerde torens van Visser en Smit. Ook deze toren, die eerst nog een tijdje als fundament voor een TV zender heeft gediend, is zijn oorspronkelijke functie verloren. De stedenbouwkundige waarde van deze toren is zo mogelijk nog groter dan de historische en architectonische. Programmatisch zijn torens, vooral deze kleine, problematisch. Met alleen de trap en de lift is de hele plattegrond vol en er geen plek meer voor ander programma. Een voor de hand liggende oplossing is dan om lift en trap naast het gebouw te plaatsen, zoals we dat bijvoorbeeld in Leiden met de watertoren hebben gedaan. Maar het
oppervlak van de te maken vloeren in de toren is zo klein (40 m2 per verdieping) dat je daar nooit een nieuwe lift en trap van kan betalen. Daarom dient de oude watertoren hier als trappenhuis en liftschacht voor een nieuw te maken kantorenblokje op hoge poten. De vier keer twee kantoor units worden ontsloten vanuit de oude toren.

Zoals iedere zichzelf respecterende toren heeft ook deze een basement, middenstuk en een top. Waarbij hier vooral de top en het basement belangrijk zijn.  De top die je van verre ziet en een stedenbouwkundige functie heeft als landmark. De basis waar je langs fietst en rijdt. Het middenstuk zit nu ook al tussen de populieren en is feitelijk het minst interessant. Door het houten kantoren blokje hoog op poten te zetten, blijf je de begane grond nauwelijks anders ervaren dan je dat nu ook al doet en omdat het blokje aanmerkelijk lager is dan de toren kan de top ook zijn waardige stedenbouwkundige rol blijven vervullen. Bovenop het nieuwe houten blokje is een daktuin voor het penthouse dat in de bovenste gedeelten van de oude toren is ontworpen. De houten materialisering, met vaste houten brise soleil vormt een subtiel contrast met de betonnen toren.

1998
Jasper de Haan architecten

Met Arjen de Groot