Station Bergweg genomineerd voor de Rotterdam Architectuurprijs!

Ons ontwerp voor de renovatie van Station Bergweg is genomineerd voor de Rotterdam Architectuur Prijs 2016. Wij zijn vereerd en wachten met spanning de prijsuitreiking op 21 december af. Hieronder onze uitgangspunten van de restauratie/renovatie en alvast wat foto's van hoe het geworden is.
 

de Architectonische uitgangspunten renovatie en hergebruik Station Bergweg

  

Van Ravensteyn

Volgens zijn biograaf, Kees Rouw is station Bergweg “met voorsprong het meest extravagante” van zijn Rotterdamse spoorwegstations, “een koekoeksjong. Door de sterk grafische witte gevel met ronde, rechthoekige en trapeziumvormige gevelopeningen oogt station Bergweg als een abstracte sculptuur in wit pleisterwerk, travertijn, glas en witte bouwkeramiek.”

 

Het startpunt van de renovatie is het grotendeels terugbrengen van het oorspronkelijke exterieur van het station. Hiervoor worden de gevel, luifel en oorspronkelijke ramen en kozijnen weer teruggebracht in hun oorspronkelijke staat, materiaal en detaillering, op de hoofdingang na. Dat is inclusief de verlichting in de luifel en de aluminium randafwerking ervan, vlaggenmast, natuursteen(reperatie) en kleuren. Voor de grote trapezium vormige ramen wordt een nieuwe kozijn verdeling voorgesteld. Aan de binnenzijde wordt het interieur, voor zover nog aanwezig, verwijderd. De trappen naar de perrons blijven behouden, waarbij de westelijke trap, die deel uitmaakt van het Rijksmonument in zijn bestaande toestand met keramieken bekleding als geheel behouden blijft. De oostelijke, de van Ravensteyn, trap, die in de jaren 80 door de NS in de toenmalig huisstijl is gewijzigd kan door de gebruiker naar eigen inzicht anders bekleed worden. De trap zelf en tussen bordessen blijven wel behouden. De oorspronkelijke “vitrine” in de Noordgevel, wordt ook weer in oude luister hersteld. Net als het dichtgemetselde ronde raam op het bordes van de west trap. Ook de oorspronkelijke glazen afdichting van de Abri op het perron, inclusief de oorspronkelijke plantenbakken worden in oude glorie teruggebracht. Tevens wordt de oorspronkelijk betonconstructie vanaf boog 3 t/m 7 geheel gerenoveerd en hersteld. Net als het dak, perron en railbak. De betonnen kolommen t.b.v. de nieuwe bovenleiding worden verwijderd net als het aangelegde “plantsoen” aan de westzijde op straat niveau. Op de luifel komt de nieuwe aluminium belettering t.b.v. van de nieuwe horeca. Het verdiend aanbeveling ook de overzijde van de Bergweg (Media-joenit) in een meer passende staat terug te brengen.


 


De bestaande puien en het bestaande metselwerk aan de Voorburgstraat worden t.b.v. de beton reparatie gesloopt. Hiervoor in de plaats komen puien met verticale stalen ranke Jansen profielen terug. Hiervoor is een vijf-deling gedacht die een zekere verfijning en allure aan de nieuwe invulling geeft. Door het benadrukken van de verticaliteit wordt een contrast gemaakt met het meer horizontale karakter van het stationgebouwtje, waarvoor naar verluid een elektrische locomotief model heeft gestaan. Het benadrukken van de hoogte van de ruimten onder het perron aan de voorburgstraat vergroot dat contrast nog meer. Door de puien heen blijft de ritmiek van de bogen zichtbaar. De toegangsdeuren komen symmetrisch terugliggend in de puien, met daarboven een horizontale balk voor reclame uitingen. Hiermee wordt op subtiele wijze aangesloten bij de typerende horizontale rand van de luifel en de dynamiek van het railvervoer. Eventuele verdiepingsvloeren komen op afstand van de binnenzijde van de pui, zodat die de vertikale belijning niet verstoren. De kleuren van de stijlen worden grijs tot antraciet, afgestemd met de kleur wit van het station en de kleur van de gerenoveerde betonnen kolommen en balken. Aan de westzijde wordt een nieuwe lichtsleuf gemaakt waarvan de maat, materialisering en detaillering gerelateerd is aan die van de puien in de oostzijde. Op het perron aan de westzijde komt een nieuwe kas/wintertuin over het bestaande trapgat heen, waarvan de materialsering en detaillering aansluit bij die van de puien in de Voorburgstraat. In de noordgevel komt een zelfde pui als de overige gevels aan de Voorburgstraat.


 
1 november 2016