niet gewonnen

Op 2 februari werd definitief duidelijk dat we (Jasper de Haan | Architecten, Bas van Beek, Jeroen Kramer) de prijsvraag voor een nieuw gebouw voor de Rietveld Academie niet gewonnen hebben.

Een beetje verbaasd waren we wel. We hadden in absolute zin het goedkoopste gebouw en het grootste gebouw. En bleven dan ook als enige inzending binnen budget en hadden ook nog, als enige, het volledige programma van eisen inclusief parkeren een plek weten te geven. Maar het belangrijkste was misschien wel dat ons ontwerp de enige inzending was die daadwerkelijk de bestaande twee losse gebouwen samen smeedde tot één nieuw geheel. Één gebouw dus, in plaats van drie losse. Het zou dus wel aan de architectuur/stedebouw liggen.

Want misschien vraag je ook wel om problemen als je in je toelichting stelt dat je geen icoon wil maken en geen auteurs wilt. Geen vormgeving, geen design.

“ no ‘icons’, Wille zur Form, or ‘auteurs’. It offers the simple but proven benefit of square meters and extensive height.”

Maar nee dat ook niet, want uit het juryrapport blijkt dat de jury, bestaande uit Tijmen van Grootheest (voorzitter College van Bestuur), Ben Zegers (directeur onderwijs Bachelors), Jurgen Bey (directeur Sandberg Instituut, Annelies van Eenennaam (directeur bedrijfsvoering), Judith Kroon (hoofd facilitaire zaken), Jeroen Boomgaard (lector), Leanie van der Vyver (student DesignLab) en Malcom Smith (supervisor Zuidas), juist heel erg te spreken is over het ontwerp, zo schrijft de jury onder andere:

“De voorgestelde verbinding tussen het Benthem Crouwel gebouw en de nieuwbouw wordt door de jury gewaardeerd als een letterlijke invulling van de vraag naar verbinding en samenwerking tussen de afdelingen. Dit geldt ook voor de aanpak van de buitenruimte, dat wil zeggen de ophoging van het gehele terrein. Op deze manier wordt daadwerkelijk één gebouw gecreëerd.”

Even verderop in het juryrapport wordt het bijna een laudatio.

“Het plan biedt een oplossing voor het ontwerpprobleem, zowel in mentaliteit als in gebaar, die visionair genoemd kan worden. Door zijn programmatische onbepaaldheid en flexibiliteit is het ontwerp een uitdaging voor de onderwijsvisie. …… Het frisse startpunt van denken en een aantal slimme deeloplossingen worden gewaardeerd.”

Maar uiteindelijk bleek de voorkeur van de jury toch te liggen bij een ander plan onder de naam Fedlev. Dat was ook de absolute winnaar van de publieks enquete, naar verluidt heeft dat de doorslag gegeven. Het blijft jammer, we hadden hem graag gebouwd.
 
5 april 2012