Streng huis voor leuke mensen

Huis voor S & H en hun kinderen

5 traveeën
17 deuren (3,4,3,4,3)
11 kolommen
20 en 21 ramen
1 voordeur

Jasper de Haan architecten
Opdrachtgever: Particulier
Locatie: Noord-Holland
Jaar: 2008-2009
Omvang: 245 m2