Underground Picnic Ondergrondse vakantie woningen in Zeeland

Hoe alle vakantiegangers die naar Zeeland komen en verblijf te bieden zonder dat ze datgene waarvoor ze gekomen waren, het landschap/de leegte, vernietigen?
De oplossing ligt voor de hand een ondergrondse vakantie villa. Een huis dat het landschap niet of nauwelijks beïnvloedt. Een betonnen bak van 25 X 14 meter die slechts plaatselijk 90 centimeter boven het maaiveld uitsteekt. De grootte van het huis compenseert de afwezigheid van het uitzicht op de horizon. De auto verdwijnt mee onder het maaiveld, een lange gang, een grote keuken en een zitkamer die door middel van de twee roldeuren volledig bij de patio’s betrokken kan worden
De villa’s worden niet geconcentreerd in (gesloten) enclaves maar verspreid in het bestaande landschap. In de polders keurig recht in een rijtje geschakeld. Op het oude land in de marge, in vergeten stukjes van de ruilverkaveling. In het bos op dezelfde manier als de bomen, hier en daar
eentje. Het programma van het maaiveld is onafhankelijk van de aanwezigheid van een villa. Afhankelijk van de situatie heb je vanuit je bad uitzicht op een, maïskolf, oude beuk of een nieuwsgierige koe.

Jasper de Haan architecten
Opdrachtgever: Het Zeeuwse Gezicht
Jaar: 1999
Omvang: 350 m2

Met Martin Fierloos

Zie ook:
www.Architectenwerk